RIDSKOLA

Om ridskolan

Terrängridning

Skolridning

Bakgrund & filosofi

Skolridning

Denna kurs är primärt inriktad på skolridning på vår ridbana (utomhus). Ni delas in efter tidigare erfarenhet och ridvana. Vi arbetar i små grupper (4 elever) för att alla skall få ut så mycket som möjligt vid varje ridtillfälle.

Kursen består av 8-10 lektioner och ges under hösten (8 veckor sep-okt) och våren (10 veckor mars-maj). Varje lektion är på ca 1.5 timme, inkl tiden att sadla, ta hand om hästen och teori, varav ca 45-60 min till häst.

Vi går igenom grundläggande skötsel av hästar, hästhantering från marken (ledövningar) och ridningens grunder, såsom: balansen/sitsen, vikthjälper, skänkelhjälper, tygelhjälper och den viktiga eftergiften. Vi berättar även om hästens sinnen, känsel och instinkter. Vi visar också filmer om hästens olika gångarter och för inspiration.

Målsättning avseende ridförmåga efter kursen är:

• Kunna växla tempo i skritt.
• Kunna byta/hålla gångart (skritt-trav-tölt) självständigt.
• Kunna göra halt.
• Kunna välja eget spår, dvs styra (rakt, volt, serpentin, etc) i skritt och till viss del i trav/tölt.

Huvuddelen av lektionerna hålls på vår ridbana (utomhus), men växlar också in enstaka uteritter i skogen när det passar.

Kursen kostar 2400 kr/deltagare under hösten med 8 lektioner och 3000 kr/deltagare under våren med 10 lektioner (300 kr/tillfälle).

Efter genomgången kurs kan man välja att fortsätta en eller flera terminer. Kraven på precision, finstämdhet och harmoni höjs då successivt och moment som galopparbete och dressyrövningar läggs till efter hand.

För anmälan och tidsbokning mejla: info@krakriset.se
Kråkrisets Islandshästar
På islandshästens rygg sitter du lugn och trygg
Webmaster: Henric Ström